Реєстрація ТОВ 700 грн.

Консультації. Документи. 7 днів.
Детальніше...

Реєстрація СПД (ФОП) 400 грн.

З урахуванням реєстраційних платежів.
Детальніше...

Фірми з ПДВ. 3000 грн.

Чисті. Без діяльності.
Детальніше...

Оскарження дій державного реєстратора: до якого суду звертатись

Усім відомо, що порушення, зловживання та спори в сфері державної реєстрації для України зовсім не рідкість. Це стосується як державної реєстрації нерухомості (права власності, обтяження тощо), так і реєстрації підприємств (юридичних осіб та ФОПів).

Причин для виникнення спірних ситуацій досить багато: підробка документів, зловживання з боку державного реєстратора, махінації з державним реєстром тощо.

Одним із шляхів захисту своїх прав для громадян та підприємців в подібних випадках є оскарження дій державного реєстратора.

І тут можна виокремити дві інстанції для подачі скарги. Перша – це Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України. Інформацію щодо порядку подачі скарги, порядок розгляду та інші питання кожен може дізнатись на сайті Мін’юсту.

Варто зазначити, що скарги повинні відповідати вимогам, викладеним в законі та відповідних положеннях. В іншому випадку в їх задоволенні буде відмовлено.

Альтернатива цьому – звернення до суду.

Проте до якого саме суду звертатись – от це питання останнім часом викликало немало дискусій.

Неузгодженість полягала в спеціалізації суду і юрисдикції. В багатьох випадках з оскарженням дій державного реєстратора звертались до адміністративних судів відповідно до Кодексу адміністративного судочинства. Проте останнім часом Верховний Суд вважає більшість спорів щодо дій державних реєстраторів підсудними загальним або господарським судам.

Практика по оскарженні дій щодо державної реєстрації нерухомості сформувалась раніше і більш однозначна: в більшості випадків спори є підсудними загальним судам відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.

Основним критерієм для віднесення спорів до юрисдикції загальних судів є сама суть спору. Якщо позов стосується не лише дій державного реєстратора, а зачіпає приватноправові інтереси учасника, то такий спір підлягає розгляду у загальних судах.

Останнім часом аналогічна практика сформувалась і по спорах у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Відповідно до рішенні Верховного Суду від 4 вересня 2018 року у справі №К/9901/47078/18 встановлено, що визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є наявність публічно-правового спору. При цьому участь суб'єкта владних повноважень є обов'язковою ознакою публічно-правового спору, однак не визначальною.

Визначальною ж ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть спірних відносин. Публічно-правовий спір (який розглядається в адміністративному суді) є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується лише їх. При цьому, приватноправові відносини вирізняються наявністю майнового чи немайнового, особистого інтересу сторони спору. Спір є приватноправовим, якщо він здебільшого обумовлений порушенням або загрозою порушення приватного права чи інтересу конкретного учасника, що підлягає захисту у спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин, навіть якщо сторона хоче захистити своє право шляхом оскарження управлінських дій державного реєстратора.

Аналогічна позиція також була викладена у постановах Великої Палати Верховного Суду від 5 червня 2018 року у справі № 805/4506/16-а та від 27 червня 2018 року у справі № 815/6945/16.

Суд зауважив, що аналіз зазначених фактичних обставин справи дає підстави вважати, що між учасниками справи існує корпоративний спір, який фактично полягає у встановленні судом особи, яка є власником частки у статутному капіталі товариства.

Як вважає суд, у справі оскаржуються реєстраційні дії, яким передує невирішений корпоративний спір, у межах якого можуть бути розв’язані й питання, пов’язані з реєстрацією змін керівника юридичної особи та зміни складу або інформації про засновників, а тому цей спір не пов’язаний із захистом прав особи у сфері публічно-правових відносин, що виключає його розгляд у порядку адміністративного судочинства.

Враховуючи вищезазначене, суд прийшов до висновку, що подібні спори не належать до адміністративної юрисдикції.

Якщо ж ми говоримо про спір у сфері державної реєстрації підприємств, то він буде підсудний відповідному господарському суду в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України.

Таким чином, позови щодо оскарження дій державного реєстратора по зміні складу учасників, керівника, тощо слід адресувати до відповідних господарських судів. Разом з цими вимогами також варто зазначати про визнання недійсним зборів учасників, рішень тощо.

Для більш детальної консультації та допомоги у випадку виникнення спірних ситуацій, звертайтесь до наших фахівців за контактами, вказаними на сайті.

Реєстрація ТОВ, СПД, ліквідація підприємства - Київ, Чернігів, Біла Церква
БІЗНЕС РЕЄСТРАТОР від ЮК «Санкам»
просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 93, офіс 752,
03127, Київ
Телефон: +380 44 232-87-15,
Факс: +380 44 450−98−12,
E-mail: corporate@law-sankam.com.ua